metrika

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ählitaraplaýyn ösmegine gönükdirilen çäksiz tagallalary we türkmen telekeçilerine berýän çäksiz goldawy sebäpli,“Muhammet-Balkan” Hojalyk jemgyýeti döredildi.

Biz barada
Mhammet Balkan

Biz barada

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ählitaraplaýyn ösmegine gönükdirilen çäksiz tagallalary we türkmen telekeçilerine berýän çäksiz goldawy netijesinde, “Muhammet-Balkan” Hojalyk jemgyýeti döredildi. Geçen döwürde kompaniýamyz Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda we Aşgabat şäherinde birnäçe orta mekdepleri we durmuş ähmiýetli birnäçe binany gurup, ulanyşa tabşyrdy; Olardan Aşgabat şäheriniň binagärlik keşbine özüne çekiji gözellilk goşýan Halkara derejeli Ýolagçy awtoterminaly, “Magtymguly”, “Altyn Asyr” we “Seýdi” şäher seýilgählerini; “Akjadepe” we demir ýol bekedini stansiýalary, şeýle hem Çoganly ýaşaýyş toplumynda gurlan kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlaryny belläp geçmek bolar.

“MB-GROUP” kompaniýasy Arkadagly Gahrymanymyzyň türkmen telekeçilerine bildirýän ynamyny gazanmak, şeýle hem biziň ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň sanyny köpeltmek, içerki bazarlarda bolçulyk döretmek we harytlaryny daşary ýurt bazarlaryna ýerleşdirmek maksady bilen döredildi. Gowy hil we elýeterli bahalar, ýerli çig maldan italýan tehnologiýasy boýunça deri önümçiligi, MB SHOES – italýan dizaýny boýunça aýakgap we ýerli çig maldan milli önümçilik, häzirki zaman tehnologiýasy boýunça sintetik haly önümçiligi, özboluşly tagamlary bolan dünýä aşhanasynyň meşhur tagamlary. Kompaniýalarymyzyň her bir ugrunda öz işlerini bilýän we netijeli ýerine ýetirýän ýokary hünärli hünärmenler işleýär.

Sertifikatlar we ygtyýarnamalar

Sertifikatlar we ygtyýarnamalar
Sertifikatlar we ygtyýarnamalar
Sertifikatlar we ygtyýarnamalar
Sertifikatlar we ygtyýarnamalar
Sertifikatlar we ygtyýarnamalar
Sertifikatlar we ygtyýarnamalar

Söwda nokatlar

MB shoes

1. “Berkarar” söwda w dynç alyş merkezi,2-nji gat. Tel: +993 63 04 04 16

2. (G.Kulyýew) köçesi "Ak kenar" Binasy; Tel: 75-47-75.

Howruz haly

(G.Kulyýew) köçesi; 88-nji bina; Tel: 75-47-77/+993 61 45 58 48/
+993 63 73 03 13/

Wideolar

MB GURLUŞYK
NOWRUZ HALY
Aksuw hojalyk jemgyýeti
MB shoes
MB Restaurant & Patisserie
COCO CHICKEN BY MB

Habarlaşmak üçin

Türkmenistan, Aşgabat, Atatürk koçesi 82,
“Berkarar” Işewürlik merkezi.

info@mbgroup.tm

support@mbgroup.tm

Tel:+99312 468601/02
Fax: +99312 468603