19-njy sentýabrdan 20-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde biziň kompaniýamyz bu möwsümde ýörgünli boljak aýakgap täzeliklerini görkezdi. Täzelikleriň içinde “Meňli shoes” haryt nyşanly aýal-gyzlar üçin niýetlenen aýakgaplar hem-de çagalar aýakgaplary, şeýle hem “Mb shoes” haryt nyşanly erkekler üçin niýetlenen deri aýakgaplarynyň täze görnüşleri bar.

%d bloggers like this: