Hoş geldiňiz!

kudokudo

Türkmenistanda birinji...Resmi diler.

Menýu
kudokudo.net

KUDOKUDO

“KUDO RESTAURANT GIDA”, “SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI” çalt nahar restoranlarynyň zynjyrydyr we müşderilerilerine çalt nahar hyzmatyny ýerine ýetirýär. Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýär. Häzirki wagtda Kudo Kudo çalt ösýän restoran zynjyryny emele getirýär we dünýäde 50-den gowrak ýerde ýerleşýär. Önümleriniň dünýädäki müşderilerini haýran galdyrmak üçin döredilen iň oňat ingredientlere we aýratyn reseptlere laýyk gelmegini üpjün etmek üçin yhlas bilen işleýän 1000-den gowrak işgärleri bar. Aýratynlyklary:Iň gowy tagam.Iň amatly baha.Ajaýyp hil.

Resmi diler
BIZI NÄME

TAPAWUTLANDYRÝAR?

Towuklary mümkin bolan iň oňat saglykly we peýdaly iýmitler bilen bile saçaga goýmagy maksat edinýäris.

Elmydama sagdyn, täze maddalardan taýýarlanan ýokary hilli naharlary hödürleýäris.

Ýaşlara uýgun, maşgalalar we çagalar üçin ýörite taýýarlanan naharlar.

Iýmitiňizi sargyt ediň we gyzgyny bilen iýiň.

Salgymyz: Aşgabat söwda dynç alyş merkezi,3-nji gat
Habarlaşmak üçin:

Phone: 72-01-82

Phone: 72-01-83

Email: info@mbgroup.tm

Iş wagty:
  • Günde 9:00 - 22:30
  • Dynç günsiz:

building.mbgroup.tm nowruzhaly.mbgroup.tm aksuwderi.mbgroup.tm shoes.mbgroup.tm mbgroup.tm restaurant.mbgroup.tm doner.mbgroup.tm kudokudo.mbgroup.tm coco.mbgroup.tm

      Türkmenistan, Aşgabat, Atatürk koçesi 82, “Berkarar” Işewürlik merkezi.   Tel: +99312 468601/02;  Fax: +99312 468603.© 2023-2024 MBHJ